Slide 1

На сайта на РЦПППО - обл. Търговище е обособен раздел „УЕБ ресурси“.

На него в подраздели „За специалисти“ е разработена платформа с над две хиляди материала, разпределени по професионална насоченост, по предмети, по възраст и по специфика на затрудненията.

Slide 2

РЦПППО - обл. Търговище включва три бази.

В кабинетите на трите бази на РЦПППО - област Търговище в гр.Търговище, гр. Попово и гр. Омуртаг се извършва качествена диагноситка от логопед, психолог, невротерапевт, кинезитерапевт, слухово-речеви рехабилитатор и специален педагог.

Slide 3

Fully Responsive Slider

Екип на РЦПППО - обл. Търговище.

За пълноценното функциониране на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – обл. Търговище са назначени петдесет и шест педагогически специалисти и седем непедагогически специалисти.

bees
Дейности, Обучения, Галерия

В раздел „ Дейности “ сме изложили кратка информация за видовете терапии, които прилагат нашите висококвалифицирани специалисти. В раздел „Обучения“ са многобройните проведени обучения, за подобряване на терапевтичната работа с нашите деца. В раздел „ Галерия “ са част от вълнуващите моменти с децата и прилагането на различни терапии и методики.

previous arrow
next arrow